Ytong伊通砌块规格尺寸

序号

产品名称

规格LxBxH(mm)

等级

1

外墙保温砌块
(定制产品)

600x250x300

B04A2.0

2

内/外墙常规砌块
(常备产品)

600x100/120x250

B05A2.5

3

600x150/200x250

B05A2.5

4

600x240/250x250

B05A2.5

5

内/外墙隔音防裂砌块
(常备产品)

600x100/120x250

B05A3.5

6

600x150/200x250

B05A3.5

7

600x240/250x250

B05A3.5

8

内/外墙常规大砌块
(常备产品)

600x100x400

B05A2.5

9

内、外墙增强防裂砌块
(定制产品)

600x100-150x250

B05A3.5

10

600x200x250

B05A3.5

11

600x240/250x250

B05A3.5

12

内、外墙超高强防振砌块
(定制产品)

600x100-150x250

B06A5.0

13

600x200x250

B06A5.0

14

600x240/250x250

B06A5.0

15

过梁

≤3000x100-250x200

Ytong伊通板材板材规格尺寸

Ytong伊通板材:墙面板

产品名称

规格LxBxH(mm)

构造要求

花纹

槽口

外墙板

≤6000x600x100-200@25

内墙板

≤6000x600x75-150@25

 

Ytong伊通屋面、楼板

产品名称

规格LxBxH(mm)

构造要求

槽口

屋面板

≤6000x600x75-250

楼板

≤6000x600x100-300

Ytong伊通板材:结构防火包覆版

产品名称

规格LxBxH(mm)

构造要求

平面

超薄板

1800/2000/2200x600x50